Bombax

Combawa
11/11/2017
Baobab
11/11/2017
Bombax Sapélli Brun C

Bombax Sapélli Brun C

Bombax Sapélli Miroir Vermeil

Bombax Sapélli Miroir Vermeil

Bombax Chêne Fumé Gris C

Bombax Chêne Fumé Gris C

Bombax Chêne Fumé Miroir Mercure

Bombax Chêne Fumé Miroir Mercure

Bombax Ebene Vert Gris C

Bombax Ebène Vert Gris C

Bombax Ebene Vert Miroir Emeraude

Bombax Ebène Vert Miroir Emeraude

Taille : 48-22